Alternative investeringer – her er dem, du bør kende til

Alternative investeringer – her er dem, du bør kende til

december 16, 2023 0 Af WSPA.dk

I Danmark halter de private investeringer, når vi sammenligner os med vores nordiske naboer. Det gælder særligt Sverige, der har en helt anden aktie- og investeringskultur, end det er tilfældet herhjemme. Samtidig tegner der sig et klart billede af, at de danskere, der investerer for private midler, stort set altid tyer til aktierne, når deres opsparing skal placeres.

Sådan behøves det imidlertid ikke at være. Der findes nemlig mange spændende investeringsalternativer til aktier. En klar fordel ved at gøre brug af et eller flere af disse investeringsalternativer er, at du spreder din risiko ud på flere aktivklasser. Går aktiemarkedet i knæ, er det dermed ikke hele din investering, der bliver ramt, men kun den del, der er placeret i aktiemarkedet.

Der findes et hav af forskellige investeringsalternativer, og det kan være svært at vurdere, hvor man skal starte. Vi kommer derfor her med nogle konkrete forslag til investeringsmuligheder, du bør kende til og overveje, inden begynder at investere i aktier.

Ejendomsinvestering

Et oplagt alternativ til at investere i aktier er at investere i ejendomme. Ejendomsinvestering er særligt attraktivt for dig, der gerne vil sikre et relativt stabilt afkast over en lang tidsperiode. Samtidig er ejendomsinvesteringer også notorisk kendte for at blive betragtet som sikre investeringer.

Udfordringen ved at investere i ejendomme er, at det kræver en del kapital for at kunne investere i din første ejendom. Derudover kræver det også lidt kendskab til ejendomsmarkedet, men kravet om kendskab går igen uanset hvilken aktivklasse, du vælger at investere i.

Investering via CFD’er

Et andet alternativ er at investere i CFD’er. CFD’er er i sig selv ikke en særskilt aktivklasse, men derimod et finansielt instrument, der afspejler forskellige aktivers underliggende værdi. Du kan således både investere i aktier, men også andre aktivklasser.

To af de klare fordele ved at investere i CFD’er er, at du dels har mulighed for at geare dine investeringer, og dels har mulighed for at shorte.

Crowdlending

Den tredje og sidste investeringsmulighed, vi ønsker at fremhæve i denne omgang, er crowdlending. Crowdlending gør det muligt for dig at låne penge ud til andre, og få renter og afdrag retur ud fra den lånekapital, du har stillet til rådighed. Lånene opstilles således, at du fordeler dine udlån på forskellige låntagere, og dermed spreder risikoen væsentligt. Crowdlending er dermed også et spændende supplement til aktieinvesteringer.